Transferové oceňovanie

85,00 € | webinár 69,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Nastavte správne svoje transferové ceny a buďte pripravení na daňovú kontrolu.

Daňové úrady sa v rámci daňových kontrol čoraz častejšie zameriavajú na nastavenie transferového oceňovania. Po novom majú daňovníci povinnosť dokumentovať transakcie aj medzi tuzemskými závislými osobami.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.

Dátum konania

31. máj 2017 - 09:00 - 15:30

Uzávierka prihlasovania

pondelok 29. máj 2017

Lektor: Ing. Michal Jelínek, Ph.D. - lektor pôsobí v spoločnosti AUDIT PROFESIONAL ako vedúci partner zodpovedný za oblasť transferových cien. Problematike transferového oceňovania sa venuje od roku 2006.


Cieľom seminára je: poskytnúť účastníkom praktické znalosti problematiky transferového oceňovania, ktoré Vám pomôžu s minimálnymi nákladmi efektívne nastaviť transakcie so spriaznenými spoločnosťami a zároveň priebežne dokumentovať tieto transakcie pre prípad daňovej kontroly. Teoretické východiská budú doplnené o praktický príklad buď formou prípadovej štúdie, alebo skutočného prípadu z praxe.


Váš prínos:

·         Odporučíme Vám, ako nastaviť transakcie so závislými osobami, aby ste minimalizovali súvisiace daňové riziká.

·         Naučíme Vás, ako pripraviť dokumentačný balíček k transferovému oceňovaniu a ako sa pripraviť na daňovú kontrolu.

·         Načrtneme Vám možnosti daňovej optimalizácie prostredníctvom transferového oceňovania.


Obsah seminára:

Legislatívny rámec prevodných cien

-          Smernica o transferovom oceňovaní pre nadnárodné podniky a daňové správy (OECD)

-          EU Code of Conduct

-          Zákon o dani z príjmov, Usmernenie MF SR

-          Arbitrážne konvencie

Využitie metód transferového oceňovania pri kalkulácii vnútroskupinových cien

-          Praktická aplikácia metód transferového oceňovania pri kalkulácii vnútroskupinových cien a ich nadväznosť na manažérske účtovníctvo

-          Vzťah rizika a cenovej kalkulácie

-          Nový prístup k uplatňovaniu metód podľa OECD

-          Prípadová štúdia

Daňová kontrola prevodných cien a dokumentácia k transferovému oceňovaní

-          Typický priebeh daňovej kontroly

-          Dokumentácia pre nadnárodné skupiny pôsobiace v rámci EÚ

-          Náležitosti dokumentácie k transferovému oceňovaní pre účely daňového úradu

-          Špecifiká dokumentácie pri poskytovaní služieb (substancia, benefit a arm´s length test)

-          Prípadová štúdia


V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie, obed.


Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté