Slovensko - česká konferencia 2017

290,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

Slovenská komora daňových poradcov v spolupráci s Komorou daňových poradcov Českej republiky Vás pozýva na konferenciu venovanú komplexnému riešeniu aktuálnych otázok dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s dôrazom na prax z pohľadu dvoch právnych systémov.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.


Dátum konania

11. máj 2017 - 09:00 - 17:30
12. máj 2017 - 09:00 - 14:50

Uzávierka prihlasovania

utorok 9. máj 2017

Tématické okruhy konferencie


  • Česko-slovenské manažérske modely – Úvod do problematiky a pracovno-právne aspekty

  • Česko-slovenské manažérske modely – Ekonomické zamestnávanie, stála prevádzkareň, skutočné miesto vedenia – Hľadisko dane z príjmov fyzických osôb, hľadisko sociálnych a zdravotných odvodov

  • Česko-slovenské manažérske modely – Skutočné miesto vedenia a stála prevádzkareň, daňová uznateľnosť súvisiacich nákladov – Hľadisko dane z príjmov právnických osôb

  • Česko-slovenské manažérske modely – Prevádzkareň pre DPH účely a vplyv jej existencie / neexistencie na uplatňovanie DPH

  • Zamietnutie odpočítania DPH na základe údajného nepreukázania dodania pri prípadnom porušení zákonných povinností subjektov na predchádzajúcich stupňoch. Možnosť zamietnutia odpočtu so súčasným uplatnením inštitútu ručenia

  • Pravidlá uplatňovania EU DPH legislatívy SR / ČR, jej uplatňovanie v praxi a právna vymožiteľnosť jej uplatňovanie

Lektori na konferencii

Podrobný program konferencie


Prihlásiť sa môžete na jeden deň, alebo dva dni.

Na konferencii sa môžu zúčastniť výhradne členovia SKDP a KDP ČR

Účastnícky poplatok uhraďte na účet Akadémie daňových poradcov, s.r.o.:

Tatra Banka, a.s. Číslo účtu:  2621792345/1100

IBAN:  SK60 1100 0000 0026 2179 2345, SWIFT:  TATRSK

Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry

Špecifický symbol, resp. poznámka pre prijímateľa: priezvisko a meno účastníka


V cene je zahrnuté:

písacie potreby, podkladové materiály, občerstvenie počas prestávok, 2 x obed, 1 x večerná recepcia


Ubytovanie na konferenciu odporúčame zabezpečiť si:

Hotel NH Gate One****  …. vyplnený rezervačný  formulár

pošlite na: rsvt.nhgateone@nh-hotels.com  | T: +421 2 327 70 140

1 os = 92,- EUR

2 os = 106,90 EUR

miestna daň = 1,7 EUR

parkovanie = 15 EUR/deň

v cene ubytovania zahrnuté: raňajky, wiffi, wellness, fitness


alebo


Hotel Chopin***

rezervácia:  sona.kostalikova@viennahouse.com  | T: +421 2 322 99 506 | +421 914 327 771

1 os = 55,- EUR

2 os = 65,- EUR

v cene ubytovanie zahrnuté: raňajky, miestna daň, parkovanie


alebo


Hotel Bratislava****

rezervácia:  reservation@hotelbratislava.sk   | T: +421 (0) 2 20 606 150, 151

jednolôžková izba     49,- EUR

dvojlôžková izba     56,- EUR

parkovanie = 7 EUR auto/ noc

miestna daň = 1,70 EUR /os/ noc

v cene ubytovania zahrnuté: raňajky, early check in 13:00, late chcek out 13:00, internet zdarma

vzdialenosť 3,6 km od miesta konferencie hotela NH Gate One
Pre uplatnenie zľavnenej ceny je nutné uviesť, že ide o vzdelávacie podujatie SKDP.
Harmonogram
Slovensko česká konferencia (11.05.2017) 1. deň (štvrtok) 170,00 €
Slovensko česká konferencia (12.05.2017) 2. deň (piatok) 170,00 €

Miesto konania

NH Hotel Gate One Bratislava
Ambrušova 7
82104, Bratislava
Slovenská republika
+421905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté