Pranie špinavých peňazí (pri raňajkách)

18,00 € | webinár 13,99 €
Prihlasovanie je uzavreté

Srdečne Vás pozývame na seminár, na ktorom Vám lektori z praxe ozrejmia vybrané ustanovenia zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsahovo je seminár zameraný hlavne na aplikáciu zákona v praxi z pohľadu daňových poradcov.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených a po zaplatení účastníckeho poplatku.

Dátum konania

25. apríl 2017 - 09:00 - 12:00

Uzávierka prihlasovania

štvrtok 20. apríl 2017

Obsah seminára:

- postavenie finančnej spravodajskej jednotky (ďalej len "FSJ")

- zaradenie daňových poradcov podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len " zákon č. 297/2008 Z.z."),

- cieľ opatrení,

- základné  povinnosti daňových poradcov ,

- osobitné ustanovenie o daňových poradcoch,

- indikátory rozpoznania neobvyklých obchodných operácii  (ďalej len "NOO") u daňových poradcov,

- najčastejšie sa vyskytujúce neplnenie povinností podľa zákona č. 297/2008 Z.z. zistené u daňových poradcov,

- diskusia

Lektori:

Ing. Anna Vrbovská, starší referent špecialista na FSJ, Národnej kriminálnej agentúre, Prezídia PZ - 12 r. pracuje na oddelení kontroly povinných osôb.

Ing. Ivan Lukáč, starší referent špecialista na FSJ, Národnej kriminálnej agentúre, Prezídia PZ - 10 r. pracoval na oddelení NOO, 1 r. je  na oddelení kontroly povinných osôb.

Lektori sa zameriavajú hlavne na kontroly u povinných osôb, pri nesplnení povinností vedú správne konanie, prijímajú, evidujú a vyhodnocujú NOO. V súčasnej dobe sa v spolupráci so Svetovou bankou  venujú národnému hodnoteniu rizík.  Ing. Vrbovská je vedúca tímu za celý nefinančný sektor a Ing. Lukáč je vedúci tímu za bankový sektor.


Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté