Metodické dni k DPH

158,00 €
Prihlasovanie je uzavreté

SEMINÁR URČENÝ LEN PRE ČLENOV SKDP:

Neponúkame Vám novinku, ale tradične kvalitné a zaujímavé Metodické dni k DPH aj tento rok. Metodicko-legislatívna komisia pre DPH pre Vás vybrala program najaktuálnejších tém a ujali sa ich odborníci z praxe. Veríme, že kvalite podujatia prispejú aj pozvaní hostia z radov MF SR a FS SR.

UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na seminár možný len pre prihlásených.


Dátum konania

12. jún 2017 - 10:00 - 17:00
13. jún 2017 - 09:00 - 15:00

Uzávierka prihlasovania

štvrtok 8. jún 2017

PROGRAM:

Pondelok 12.6.2017

10:00 - 11:20

Preukazovanie reálneho dodania, práva na odpočítanie dane a oslobodenie od dane správcovi dane počas daňovej kontroly a vyrubovacieho konania.

Lektori SKDP: Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Ján Skorka 


11:40 - 13:00

Zneužitie práva verzus podvod so špecifickým zameraním na DPH oblasť.

Lektor SKDP: Mgr. Miroslav Marcinčin

 

14:00 - 15:20

Oslobodenia pri preprave tovaru spojené s vývozom, dovozom a tranzitom.

Lektor SKDP: Ing. Milan Vargan

 

15:40 - 16:20

Dodanie tovaru – prechod práva nakladať s tovarom ako vlastník / prechod ekonomického vlastníctva k tovaru (kombinácie v konsignačnom sklade).

Lektori SKDP: Ing. Daniel Martiny, Mag. Branislav Kováč

 

16:20 - 17:00

Platba vopred pri zrušenej alebo nevyužitej dodávke – DPH režim.

Lektor SKDP: Ing. Peter Pompura

 

Utorok 13.6.2017

9:00 - 10:20

Vybrané aplikačné problémy § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane (§ 69 ods. 12 písm. c) a e) – predaj nehnuteľnosti; § 69 ods. 12 písm. j) – prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve po 1.1.2017).

Lektor SKDP: Ing. Soňa Ugróczy

 

10:40 - 12:00

Dodanie stavebných pozemkov “nepodnikateľom“ – analýza pojmov dodanie pozemkov a ekonomickej činnosti, resp. konanie “nepodnikateľa“ v postavení zdaniteľnej osoby v zmysle judikatúry Súdneho dvora EU, prístup FR SR v praktických príkladoch.

Lektor SKDP: Ing. Alica Orda Oravcová

 

13:00 - 14:20

Vouchers / poukážky - aktuálna situácia.

Lektor SKDP: Ing. Ján Skorka

 

14:20 - 15:00

Fakturácie v nadväznosti na úpravy transferového oceňovania.

Lektor SKDP: Ing. Miriam Patiová, Mgr. Michal Antala


V cene je zahrnuté: písacie potreby, materiály, občerstvenie počas prestávok, obed. 

O ubytovacích možnostiach sa v prípade potreby môžete informovať priamo v Hoteli Partizán. Pri rezervácií cez rezervačný formulár vyberte z ponuky balíčkov "Kongres SKDP 12.-13.6.2017".

Ako alternatívu odporúčame ubytovanie v blízkom hoteli Stupka.


V rámci oboch dní sa budete môcť zúčastniť aj testovacích jázd BMW s možnosťou získania BMW na víkend bezplatne.

Harmonogram
Metodický deň k DPH 12.6.2017 1. deň (pondelok) 90,00 €
Metodický deň k DPH 13.6.2017 2. deň (utorok) 90,00 €

Miesto konania

Hotel Partizán
Bystrá 108 - Tále
97765, Brezno
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté