Metodické dni

158,00 €
Pridaj do košíka
SEMINÁR URČENÝ LEN PRE ČLENOV SKDP:
Neponúkame Vám novinku, ale tradične kvalitné a zaujímavé Metodické dni k DPH aj tento rok. Metodicko-legislatívna komisia pre DPH pre Vás vybrala program najaktuálnejších tém a ujali sa ich odborníci z praxe. Veríme, že kvalite podujatia prispejú aj pozvaní hostia z radov MF SR a FS SR.

Dátum konania

12. jún 2017 - 10:00 - 17:00
13. jún 2017 - 09:00 - 15:00

Uzávierka prihlasovania

štvrtok 8. jún 2017

PROGRAM:

Pondelok 12.6.2017

Preukazovanie reálneho dodania, práva na odpočítanie dane a oslobodenie od dane správcovi dane počas daňovej kontroly a vyrubovacieho konania.

Lektori SKDP: Ing. Alica Orda Oravcová, Ing. Ján Skorka


Zneužitie práva verzus podvod so špecifickým zameraním na DPH oblasť.

Lektor SKDP: Mgr. Miroslav Marcinčin


Oslobodenia pri preprave tovaru spojené s vývozom, dovozom a tranzitom.

Lektor SKDP: Ing. Milan Vargan


Dodanie tovaru – prechod práva nakladať s tovarom ako vlastník / prechod ekonomického vlastníctva k tovaru (kombinácie v konsignačnom sklade).

Lektor SKDP: Ing. Daniel Martiny, Mag. Branislav Kováč


Platba vopred pri zrušenej alebo nevyužitej dodávke – DPH režim.

Lektor SKDP: Peter Pompura


Utorok 13.6.2017

Vybrané aplikačné problémy § 69 Osoby povinné platiť daň správcovi dane (§ 69 ods. 12 písm. c) a e) – predaj nehnuteľnosti; § 69 ods. 12 písm. j) – prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve po 1.1.2017).

Lektor SKDP: Ing. Soňa Ugróczy


Dodanie stavebných pozemkov “nepodnikateľom“ – analýza pojmov dodanie pozemkov a ekonomickej činnosti, resp. konanie “nepodnikateľa“ v postavení zdaniteľnej osoby v zmysle judikatúry Súdneho dvora EU, prístup FR SR v praktických príkladoch.

Lektor SKDP: Ing. Alica Orda Oravcová


Vouchers / poukážky - aktuálna situácia.

Lektor SKDP: Ing. Ján Skorka


Fakturácie v nadväznosti na úpravy transferového oceňovania.

Lektor SKDP: Ing. Miriam Patiová, Mgr. Michal Antala


V cene je zahrnuté: písacie potreby, materiály, občerstvenie počas prestávok, obed.


O ubytovacích možnostiach sa v prípade potreby môžete informovať priamo v Hoteli Partizán.

Harmonogram
Metodický deň k DPH 12.6.2017 1. deň (pondelok) 90,00 €
Metodický deň k DPH 13.6.2017 2. deň (utorok) 90,00 €

Miesto konania

Hotel Partizán
Bystrá 108 - Tále
97765, Brezno
Slovenská republika
0905 858 476
Pridaj do košíka