DANE KOMPLEXNE

1 440,00 €
Prihlasovanie je uzavreté
Chcete vyniknúť a zaradiť sa medzi najlepších? S naším cyklom seminárov to zvládnete! Získate prehľad všetkých tém a oblastí vyžadovaných na skúškach daňových poradcov. 
Lektormi sú najmä zamestnanci MF SR a členovia SKDP, ktorí sú buď členmi skúšobnej komisie, alebo zostavovali skúšobné otázky. 
Cyklus seminárov slúži ako komplexná príprava ku skúškam daňových poradcov. Zároveň ho však ponúkame aj širokej verejnosti - všetkým, ktorí sa chcú dokonale orientovať vo svete daní.
Semináre nie sú určené pre začiatočníkov.
UPOZORNENIE: Z organizačných dôvodov je prístup na semináre možný len pre prihlásených.

Dátum konania

29. september 2017 - 08:00 - 14:30
25. november 2017

Posledný deň na prihlásenie

utorok 26. september 2017
Cyklus seminárov pozostáva z 24 seminárov rozdelených do šiestich oblastí, ktoré obsahovo kopírujú sylaby ku skúškam na získanie Osvedčenia o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva. Absolvovaním celého cyklu seminárov získate ucelený prehľad informácií potrebných na výkon daňového poradenstva.

Harmonogram cyklu seminárov:
29.09. Daňový poriadok I.
JUDr. Ľubica Masárová, daňová poradkyňa
30.09. Účtovníctvo - podvojné
Ing. Mária Horváthová, MF SR
04.10. Daňový poriadok II.
Ing. Eva Ivaničová, MF SR
05.10. Vnútorné predpisy SKDP, postavenie daňového poradcu
Ing. Emil Pečík, daňový poradca
06.10. Účtovníctvo - jednoduché a účtovníctvo neziskových organizácií
Ing. Ingrid Šalkovičová, Ing. Jana Vršková, MF SR
07.10. Colné predpisy
JUDr. Marián Kačmár, PhD., MF SR
11.10. Účtovníctvo - príklady
Ing. Mária Cvečková, audítorka
12.10. Medzinárodné zdaňovanie
Ing. Peter Kuchár, FR SR
13.10. Súdna a mimosúdna ochrana práv daňových subjektov
JUDr. Ľubica Masárová, daňová poradkyňa
14.10. Právna úprava podnikania a obchodných spoločností v SR
JUDr. Ľubica Masárová, daňová poradkyňa
20.10. DPH
Mgr. Bc. Mojmír Beňo, MF SR
21.10. Záväzkové právne vzťahy
JUDr. Ľubica Masárová, daňová poradkyňa
26.10. DPH
JUDr. Alena Zúziková, MF SR
27.10. Daň z príjmov PO
  Ing. Zdenka Kováčová, MF SR
28.10. Daň z príjmov PO
  Ing. Zdenka Kováčová, MF SR
03.11 Daň z príjmov FO
  Ing. Miroslava Brnová, MF SR
04.11 Daň z príjmov FO
  Ing. Miroslava Brnová, MF SR
09.11. Daň z príjmov FO - príklady
PhDr. Ľubica Dumitrescu, daňová poradkyňa
10.11. Daň z príjmov PO - príklady
Ing. Mária Janušková, daňová poradkyňa
11.11. DPH - príklady
Mgr. Bc. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zúziková, MF SR
16.11. Miestne dane, daň z motorových vozidiel
Ing. Iveta Ištoková, Ing. Jana Fülöpová, MF SR
23.11. Poistenie a fondy - zdravotná poisťovňa
RNDr. Jana Motyčková
24.11. Poistenie a fondy - sociálna poisťovňa
RNDr. Jana Motyčková
25.11. Spotrebné dane
Ing. Milan Danišovič, MF SR

V cene seminára sú zahrnuté materiály, občerstvenie a obed.

Pre mimobratislavských účastníkov odporúčame ubytovanie v hoteli Bratislava. Pri rezervácií pre uplatnenie zľavy prosíme uviesť, že sa zúčastníte vzdelávacieho podujatia v rámci SKDP.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Miesto konania

Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A
Bratislava
Slovenská republika
0905 858 476
Prihlasovanie je uzavreté